måndag 18 november 2013

Popbrus are fucking dead!

Det kommer nog inte som en överraskning att vi beslutat att lägga ner den här bloggen. Aktiviteten har under året minskat i stadig takt för att i början av september avstanna helt. Skälet till detta beror på diverse ting, tidsbrist, problem med internetåtkomst och allmän glömska är bara en del av anledningarna. Det är därför dags att gå vidare mot nya utmaningar, Popbrus har gjort sitt. Det var kul så länge det varade men nu är det slut.

Därmed inte sagt att det här nödvändigtvis är slutet för någon av oss som musikskribenter, tvärt om har nya projekt börjat planeras, nytt folk engageras, nya portaler och nya idéer diskuteras på flera olika håll. Kanske sker det snart, kanske dröjer det ett tag, men förr eller senare kommer Popbrus nog återuppstå likt en fågel Fenix ur askan. Möjligtvis under annat namn och med annan inriktning men gnistan som vi tänt kommer på något sätt leva vidare. Så håll er uppdaterade på Facebook eller Twitter så kommer ni förr eller senare höra av oss igen.

Slutligen vill vi få be att tacka för drygt fyra fantastiska år, för alla snälla ord, för alla hårda ord, för all uppmuntran och skepsis. Vi vill tacka för alla tips och rättelser, för alla skivor och gratisbiljetter, för intervjuer och gästskribenter. Vi hade kul, men nu är det över. Tack för den här tiden.

Med vänliga hälsningar,
Popbrus

2 kommentarer: